Medisch

Diabetische voet

De voeten van diabetespatiënten hebben extra zorg nodig. Regelmatige controle en behandeling door een speciaal opgeleide Gespecialiseerde Voetverzorgster (Medische pedicure) kunnen ernstige problemen voorkomen.

Meer informatie

Reumatische voet

De voeten van reumapatiënten vragen extra zorg. Hun voeten zijn meer kwetsbaar en gevoeliger dan de voeten van gezonde mensen. Voor het vezorgen van de reumatische voet moet de pedicure speciaal gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Oudere voet

Na uw veertigste levensjaar wordt de doorbloeding van de matrix minder en hebben uw voeten meer aandacht nodig.

Meer informatie

Spastische voet

Voetafwijkingen komen vaak voor bij spastische voeten. Pedicure Yessica behandelt ook de spastische voet.

Meer informatie

Verwaarloosde voet

Ook mensen die in luxe leven, kunnen hun voeten verwaarlozen. Vaak ouderen, maar ook jongeren.

Meer informatie


Medisch

De medisch pedicure zorgt ervoor dat uw voeten periodiek worden verzorgd om huid- en nagelaandoeningen tijdig te voorkomen.

Een medisch pedicure heeft naast de basis opleiding pedicure ook de studie “medisch pedicure” doorlopen. Zij mag alle risicovoeten behandelen zoals:

  • De diabetische voet
  • Reumatische voet
  • De oudere voet
  • De verwaarloosde voet
  • de spastische voet.

Tevens heeft een medisch pedicure de beschikking over specialistische techniek waarmee zij complexere voet- en nagelproblematiek kan behandelen zoals:

  • Anti druktechnieken
  • Nagelregulatie door middel van het plaatsen van nagelbeugels
  • Nagelreparaties


Pedicure Yessica is aangesloten is bij Procert het kwaliteitsregister voor medische voetzorg. Bij ernstige klachten of specifieke aandoeningen, zal ik u dan ook gericht doorverwijzen naar huisarts of specialist.